Avtale om DKS

DKS-turneene er en stor del av mange barne- og ungdomsbokforfatteres virke og hverdag. Det er spennende og givende å reise på skoleturné, og DKS er et tema NBU er svært engasjert i. NBUs nestleder sitter i Kunstnernettverkets DKS-utvalg.

 

Våren 2018 ble KS (kommunesektorens organisasjon) og Creo (forbundet for kunst og kultur; tidligere MFO) enige om en midlertidig rammeavtale om vilkår for kunstnere som tar oppdrag i DKS (Den kulturelle skolesekken). Foreløpig foreligger det ikke en ny rammeavtale for de som vil turnere i DKS som arbeidstakere (tariff).

Vi anbefaler alle forfattere som skal ut på turné om å lese avtalen de blir tilbudt nøye, og å kontakte oss eller Norsk Forfattersentrum om de er i tvil.

Minimumssatsene i den nye avtalen mellom KS og Creo er:

kr 4500,- per formidlingsdag

Les hele den framforhandlede rammeavtalen mellom KS og Creo her (åpnes i egen fane).

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo