Avtale om Den kulturelle skolesekken (DKS)

Turneer i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) er en stor del av mange barne- og ungdomsbokforfatteres virke og hverdag. Det er spennende og givende å reise på skoleturné, og DKS er et tema NBU er svært engasjert i. NBUs nestleder sitter i Kunstnernettverkets DKS-utvalg.

Våren 2018 ble KS (kommunesektorens organisasjon) og Creo (forbundet for kunst og kultur, tidligere MFO) enige om en midlertidig rammeavtale om vilkår for kunstnere som tar oppdrag i DKS. Foreløpig foreligger det ikke en ny rammeavtale for de som vil turnere i DKS som arbeidstakere (tariff).

Tidlig i 2020 ble KS og Creo enige om nye honorarsatser for oppdragstakere i DKS. De nye satsene gjelder fra 1. august 2020. Les mer her.

Minimumssatsene i avtalen mellom KS og Creo er:

kr 5016,- per formidlingsdag

Vi anbefaler alle forfattere som skal ut på turné om å lese avtalen de blir tilbudt, nøye. Er du i tvil, kontakt oss eller Norsk Forfattersentrum.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo