Hva gjør jeg hvis jeg opplever uønsket atferd i bokbransjen?

I bokbransjen er det mange situasjoner som involverer økt risiko for seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk. For mange som jobber frilans og som selvstendig næringsdrivende, kan det være vanskelig å varsle i frykt for å ødelegge fremtidige karrieremuligheter, og i mange situasjoner kan det være vanskelig å vite hvem du kan henvende deg til og hva de kan gjøre.

Her finner du en veiledning til hva du kan gjøre i slike situasjoner, samt bokbransjens retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk.

Se også:
NBUs rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

NBUs rutiner for håndtering av varsler

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo