Forfatterutdanninger

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt (NBI)

Forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling på bachelornivå (deltid). Studiet er toårig og samlingsbasert. Studenter tas inn på bakgrunn av innsendt tekst. Studiet kvalifiserer til lån i Lånekassen. Ved bestått eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

Les mer om utdanningen her.

Masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling ved Norsk barnebokinstitutt (NBI)

Masterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge. Studiet er toårig og gir 120 studiepoeng. Du har rett til lån i Lånekassen. Studiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller likeverdig utdanning (180 studiepoeng), hvorav minst 80 studiepoeng skal være avlagt innenfor mastergradens fagområde (for eksempel skrivekunst, film, dramaturgi, barne- og ungdomslitteratur, nordisk litteratur, fremmedspråkslitteratur, allmenn litteraturvitenskap, formidling, skuespillerfag). Andre dokumenterte kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller godkjennes som likeverdig med inntil 80 studiepoeng.

Les mer om studiet her.

Andre forfatterutdanninger

Skrivekunstakademiet i Bergen

Forfatterstudiet i Bø

Forfatterstudiet i Tromsø

Litterær Gestaltning i Gøteborg

Biskops Arnö Författarskola

For de yngre:

Forfatterstudiet på Danvik Folkehøgskole

Skrivekunstlinja på Nansenskolen

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo