Om NBU

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har nesten 400 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

NBU finansieres hovedsakelig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, herunder bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Når midlene er avsatt til driften, fordeles de resterende inntektene på ulike fond, som i neste omgang kommer hele kunstnergrupper til gode i form av individuelle vederlag, stipend og ulike støtteordninger og aktivitetstilbud.

Kontakt oss

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo