Visjon, verdier og mål

NBUs visjon, verdier og mål for 2018:

Illustrasjon: Ragnar Aalbu.

Norske Barne- og Uungdomsbokforfatteres formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser. Styret i NBU arbeider målrettet med visjonen, verdiene og målene som sitt styringsverktøy:

Visjon:

De beste bøkene til de viktigste leserne.

Verdier:

Solidaritet:

 • Tilhørighet
 • Trygghet
 • Respekt

Kvalitet:

 • Kompetanse
 • Engasjement
 • Framdrift

Mot:

 • Kreativitet
 • Originalitet
 • Synlighet

Mål

 1. NBU skal sikre gode lover og kollektive avtaler for forfatterne
 2. NBU skal gi råd og hjelp til forfatterne for å ivareta deres profesjonelle rettigheter og behov
 3. NBU skal jobbe for at flere skal kunne leve av å være barne- og ungdomsbokforfattere
 4. NBU skal være en synlig og tydelig aktør i kulturpolitikken og samfunnsdebatten for å fremme barne- og ungdomslitteratur og forfatternes interesser
 5. NBU skal være det viktigste faglige og sosiale miljøet for barne- og ungdomsbokforfattere
 6. NBU skal bidra til at norsk barne- og ungdomslitteratur når flere lesere og er kvalitetsmessig i verdensklasse

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo