Visjon, verdier og mål

NBUs formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser. Styret i NBU arbeider målrettet med visjonen, verdiene og målene som sitt styringsverktøy.

Visjon

De beste bøkene til de viktigste leserne.

Verdier

Solidaritet:

Tilhørighet
Trygghet
Respekt

Kvalitet:

Kompetanse
Engasjement
Framdrift

Mot:

Kreativitet
Originalitet
Synlighet

Mål

  1. NBU skal sikre gode lover og kollektive avtaler for forfatterne
  2. NBU skal gi råd og hjelp til forfatterne for å ivareta deres profesjonelle rettigheter og behov
  3. NBU skal jobbe for at flere skal kunne leve av å være barne- og ungdomsbokforfattere
  4. NBU skal være en synlig og tydelig aktør i kulturpolitikken og samfunnsdebatten for å fremme barne- og ungdomslitteratur og forfatternes interesser
  5. NBU skal være det viktigste faglige og sosiale miljøet for barne- og ungdomsbokforfattere
  6. NBU skal bidra til at norsk barne- og ungdomslitteratur når flere lesere og er kvalitetsmessig i verdensklasse

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo