Visjon, verdier og mål

NBUs formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser. Styret i NBU arbeider målrettet med visjonen, verdiene og målene som sitt styringsverktøy.

Visjon

De beste bøkene til de viktigste leserne.

Verdier

Solidaritet

Kvalitet

Mot

Mål

  1. NBU skal sikre gode lover og kollektive avtaler for forfatterne
  2. NBU skal gi råd og hjelp til forfatterne for å ivareta deres profesjonelle rettigheter og behov
  3. NBU skal jobbe for at flere skal kunne leve av å være barne- og ungdomsbokforfattere
  4. NBU skal være en synlig og tydelig aktør i kulturpolitikken og samfunnsdebatten for å fremme barne- og ungdomslitteratur og forfatternes interesser
  5. NBU skal være det viktigste faglige og sosiale miljøet for barne- og ungdomsbokforfattere
  6. NBU skal bidra til at norsk barne- og ungdomslitteratur når flere lesere og er kvalitetsmessig i verdensklasse

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo