Lydbokkontrakt

NBU har oversikt over avtaler og regler for kontrakter vdr. lydbøker. For eksempel
har vi en avtale mellom Staten på den ene side og bl.a.NBU om lydbøker for blinde,
svaksynte, leseblinde og vanføre.

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo