Statlige stipend og NBUs stipend

Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere kan hvert år søke om stipend fra NBUs vederlagsfond og fra Statens kunstnerstipend. Alle stipendene kan søkes av både medlemmer og ikke-medlemmer. Stipendene skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.

Stipendene utlyses 15. september hvert år, med søknadsfrist 15. oktober.

Stipend man kan søke:

Stipend fra NBUs vederlagsfond
• Arbeidsstipend: 1-5-årig, kr 268 000 pr. år (2019)
• Diversestipend: Her gis det støtte til etablering, reise, vikar, prosjektstøtte m.m.

Statens kunstnerstipend
• Stipend for etablerte kunstnere: Kan søkes av yrkesaktive kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Stipendet er på kr 268 222 pr. år (2019)
• Stipend for seniorkunstnere: Kan søkes om du er 56 år eller eldre i søknadsåret. Stipendet er på kr 268  222 pr. år (2019)
• 1-5-årig arbeidsstipend: kr 268 222 pr. år (2019)
• 1-3-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere: kr 268 222 pr. år  (2019)
• Diversestipend: maks kr 80 000 pr. år (2019)

Søknadsbehandling og tildeling
Søknadene blir behandlet av NBUs litterære råd, som utgjør stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere. Ved innstillinger til stipend legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. NBUs stipendtildelinger blir offentliggjort på NBUs hjemmesider samtidig med at Statens kunstnerstipend offentliggjøres her. Vanligvis offentliggjøres dette i slutten av mars. Alle søkere får også skriftlig svar.

Les mer om Statens kunstnerstipend her. I tillegg til stipendene du finner her, utlyses også årlig nordiske reisestipend til forfattere.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo