NBUs stipend og statlige stipend

Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere kan hvert år søke om stipend fra både NBUs vederlagsfond og Statens kunstnerstipend. Alle stipendene kan søkes av både medlemmer og ikke-medlemmer. Stipendene skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. For å bli vurdert til stipend kreves det at man har utgitt ett eller flere litterære verk som er tilgjengelig for allmennheten.

Stipendene utlyses i september hvert år, med søknadsfrist rundt 15. oktober.

Stipend man kan søke:

Stipend fra NBUs vederlagsfond
• Arbeidsstipend: 1-5-årig, kr 299 289 per år (fra 2023)
• Diversestipend: Her gis det støtte til etablering, reise, vikar, prosjektstøtte m.m.

Statens kunstnerstipend
• Stipend for etablerte kunstnere: Kan søkes av yrkesaktive kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Stipendet er på kr 299 289 per år (fra 2023)
• Stipend for seniorkunstnere: Kan søkes om du er 56 år eller eldre i søknadsåret. Stipendet er på kr 299 289 per år (fra 2023)
• 1-5-årig arbeidsstipend: kr 299 289 per år (fra 2023)
• 1-3-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere: kr 299 289 per år (fra 2023)
• Diversestipend: maks kr 100 000 per år (fra 2023)

Søknadsbehandling og tildeling
Søknadene blir behandlet av NBUs litterære råd, som utgjør stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere. Ved innstillinger til stipend legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. NBUs stipendtildelinger blir offentliggjort på NBUs hjemmesider samtidig med at Statens kunstnerstipend offentliggjøres her. Vanligvis offentliggjøres dette i slutten av mars. Alle søkere får også skriftlig svar.

Les mer om Statens kunstnerstipend her. I tillegg til stipendene du finner her, utlyses også årlig nordiske reisestipend til forfattere.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo