Statlige stipend og NBUs stipend

Skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere kan hvert år søke om stipend fra NBUs vederlagsfond og fra Statens kunstnerstipend.
Alle stipendene kan søkes av både medlemmer og ikke-medlemmer. Stipendene skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Skal du søke Statens kunstnerstipend, klikk her. For å bli vurdert til stipend kreves det at man har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.
Stipendene utlyses 15. september hvert år, med søknadsfrist 15. oktober.

Oversikt over stipend man kan søke:

NBUs Vederlagsfond
• Arbeidsstipend. 1-5 årig. Stipendet er på kr. 268 000 pr. år (2019)
• Diverse stipend. Her gis det støtte til etablering, reise, vikar, prosjektstøtte m.m.

Satens Kunstnerstipend
• Stipend for etablerte kunstnere- stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere
som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Stipendet er
på kr. 268 222 pr. år (2019)
• Stipend for seniorkunstnere – kan søkes om du er 56 år eller eldre i søknadsåret.
Stipendet er på kr. 268  222 pr. år (2019)
• 1-5 årig arbeidsstipend, årsbeløp 268 222 pr. år (2019)
• 1-3 årig arbeidsstipend for yngre kunstnere, årsbeløp 268 222 pr.år  (2019)
• Diversestipend, maks. 80 000,-

Søknadsbehandling og tildeling
Søknadene blir behandlet av NBUs litterære råd, som utgjør Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere. Ved innstillinger til stipend legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. NBUs stipendtildelinger blir offentliggjort på NBUs sine hjemmesider samtidig med at Statens kunstnerstipend sine stipend offentliggjøres på deres hjemmeside her. Vanligvis offentliggjøres dette i slutten av mars. Alle søkere får også skriftlig svar.
Les mer om Statens Kunstnerstipend [her]!
I tillegg til stipendene du finner her, utlyses også årlig Nordiske reisestipend til forfattere.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo