Kan jeg få stipend?

Illustrasjon: Jill Moursund

Jeg vil gjerne søke om støtte til å skrive en bok for unge lesere. Hvilke stipender kan jeg søke om?

Det finnes flere stipender man kan søke om. De største stipendene for barne- og ungdomsbokforfattere er Statens kunstnerstipend og NBUs variable stipender. Du kan søke om både arbeidsstipend (ettårig og flerårig) og diversestipend (en spesifikk sum).

Du søker om Statens kunstnerstipend på deres nettside. NBUs variable stipender søker du om på vår nettside.  Informasjon om stipendene og hvordan du søker, blir lagt ut på NBUs nettside i september hvert år.

Skriver du sakprosa for barn og unge, kan du i utgangspunktet ikke søke om Statens kunstnerstipend eller NBUs variable stipender. Da må du søke om stipend hos Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

Men: Skriver du sakprosa som har bærende skjønnlitterære virkemidler, kan du søke om Statens kunstnerstipend og NBUs variable stipender. Du kan også søke hvis du lager tegneserier og sjangerhybrider for barn og unge.

NBU deler også ut noe som heter grunnstipend. Alle skjønnlitterære bøker for barn og unge som er kjøpt inn av Norsk kulturråd, kvalifiserer automatisk til grunnstipend. Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er påmeldt eller innkjøpt i innkjøpsordningen. Informasjon om grunnstipendet og hvordan du søker, blir lagt ut på NBUs nettside rundt 10. august hvert år.

Må jeg være medlem av NBU for å søke om stipend?

Nei, du trenger ikke være medlem av NBU for å søke om Statens kunstnerstipend eller NBUs variable stipender. Du trenger heller ikke være medlem for å søke om NBUs grunnstipend. Du må imidlertid ha gitt ut minst én skjønnlitterær bok for barn og unge for å kunne søke om stipendene.

Når skal man søke om stipend?

Du søker om Statens kunstnerstipend og NBUs variable stipender om høsten. Søknadsfristen er i midten av oktober. Det er lurt å sette av god tid til å skrive søknaden.

Søknadsfristen til NBUs grunnstipend er 1. september.

Når blir stipendene utbetalt?

Både Statens kunstnerstipend og NBUs variable stipender blir normalt delt ut i april/mai. NBUs grunnstipend utbetales om høsten.

Hvorfor må jeg grunngi stipendsøknaden min? Er det ikke nok at jeg skriver gode bøker?

Å søke om stipend handler om å få midler til nye prosjekter. Du må derfor redegjøre tydelig for hva du har tenkt til å arbeide med, og hvorfor du trenger stipend til dette. Det er positivt å ha en god produksjon i ryggen, men for at rådet skal gjøre en så korrekt vurdering som mulig, trenger de god informasjon om hva du ønsker å bruke midlene på.

Hvorfor får jeg ikke stipend?

Det er dessverre slik at det er mange søkere og altfor få stipend. Det er mange faktorer som spiller inn når stipendtildelinger skal avgjøres, og det vil alltid være mange som fortjener stipend, men som ikke får.

Det beste du som søker kan gjøre, er å prøve igjen neste år – se da grundig over søknaden din. Det hjelper også å ha et aktivt forfatterskap. Søker man på nytt etter å ha blitt tildelt stipend tidligere, er det en fordel å ha produsert det man sist søkte om midler til.

Hvem avgjør hvem som får tildelt NBUs variable stipend og Statens kunstnerstipend?

Denne jobben gjør NBUs litterære råd, som består av seks medlemmer. Disse er demokratisk valgt på NBUs årsmøte og representerer begge målformer. Rådet har også tverrestetisk kompetanse. Det litterære råd leser alle søknader grundig. De leser også alt som utgis av norsk barne- og ungdomslitteratur fra seriøse forlag og sitter derfor med god kjennskap til forfatterskapene.

 

4 Kommentarer

 1. Hege Siri

  Det er umulig å finne søknadskjema til NBU arbeidsstipend, jeg har gått igjennom sidene igjen og igjen og eneste linken har vært til statens kunstnerstipend.
  Det er tragisk at det skal være så vanskelig når det er så viktig.

 2. Kommentar av forfatteren

  Ingelin Røssland

  Hei!
  Du finn dette på framsida som toppsak!https://www.nbuforfattere.no/2018/09/18/utlysing-av-stipend-for-2019/. Heilt øverst i saka står det:

  «1. NBUs fonds stipend:

  Søkes elektronisk: HER
  Dere kan få søknadsskjema på papir ved å henvende dere til NBUs sekretariat.»

  Men no er fristen ute og skjemaet er fjerna

 3. ingeborg Eliassen

  På statens skjema for stipendsøknad må man velge hvor mange år man søker arbeidsstipend for. Velger jeg feks 3 år blir det da oppfatta som at jeg ikke vil ha et stipend på 2 eller 1 år?

 4. Hei! Ifølge det litterære rådet tolkar dei eit kryss på 3 år på Statens skjema som «inntil tre år», altså at søkaren er interessert i eit stipend på 1 og 2 år om han/ho ikkje blir tildelt 3 år. Når det gjeld NBUs skjema, bør du krysse av for både 1, 2 og 3 år. Lykke til!

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo