Stipend og støtte

Illustrasjon: Jill Moursund

Jeg vi søke støtte til å skrive bok. Hva slags stipend kan man søke på, og hvor?

Det fins flere stipend man kan søke på. De største stipendene for barne- og ungdomsbokforfattere er Statens kunstnerstipend, NBUs egne stipend og Rasmus Løland. Du søker Statens kunstnerstipend på deres nettsider. NBUs stipender søker du på NBUs nettsider. Du trenger ikke være medlem av NBU for å søke. NBU deler ut varierte stipend – arbeidstipendog diversestipend– og det som heter grunnstipend. Grunnstipend har du krav på for hver tittel du har i innkjøpsordningen. De variable stipendene tildeles kun noen få av søkerne. Det er viktig å skrive en god og tydelig søknad. Sjansen for å bli tildelt stipend er noe mindre dersom du ikke har skrevet bøker før. Les mer om hvordan skrive en god søknad her.

 Når blir Statens kunstnerstipend utbetalt?

Kunstnerstipendene blir normalt delt ut i april/mai.

Hvorfor må jeg grunngi stipendsøknaden min? Er det ikke nok at jeg skriver gode bøker?

Å søke stipend handler om å få midler til nye prosjekter. Du må derfor redegjøre tydelig for hva du har tenkt til å arbeide med, og hvorfor du trenger stipend til dette. Det er positivt å ha en god produksjon i ryggen, men for at rådet skal gjøre en så korrekt vurdering som mulig, trenger de god informasjon om hva du ønsker å bruke midlene på. Her kan du lese gode tips til om å søke stipend.

Hvorfor får ikke jeg stipend?

Det er dessverre slik at det er mange søkere og altfor få stipend. Det er mange faktorer som spiller inn når stipendtildelinger skal avgjøres, og det vil alltid være mange som fortjener stipend, men som ikke får. Det beste du som søker kan gjøre, er å prøve igjen neste år – se da grundig over søknaden din. Det hjelper også å ha et aktivt forfatterskap. Søker man på nytt etter å ha blitt tildelt stipend tidligere, er det en fordel å ha produsert det man sist søkte om midler til.

 Hvem avgjør hvem som får tildelt NBUs variable stipend og Statens kunstnerstipend?

Denne jobben gjør NBUs litterære råd, som består av seks medlemmer. Disse er demokratisk valgt på NBUs årsmøte og representerer begge målformer. Rådet har også tverrestetisk kompetanse. Det litterære råd leser alle søknader grundig. De leser også alt som utgis av norsk barne- og ungdomslitteratur fra seriøse forlag og sitter derfor med god kjennskap til forfatterskapene.

Når skal man søke stipend?

Stipendsøknad skjer på høsten. Fristen for innlevering er som regel i midten av oktober. Det er lurt å sette av god tid til å skrive sin søknad.

Når blir NBUs stipend utbetalt?

NBUs diverse- og arbeidsstipend blir normalt delt ut i april/mai. NBUs grunnstipend utbetales på høsten.

 

 

2 Kommentarer

 1. Hege Siri

  Det er umulig å finne søknadskjema til NBU arbeidsstipend, jeg har gått igjennom sidene igjen og igjen og eneste linken har vært til statens kunstnerstipend.
  Det er tragisk at det skal være så vanskelig når det er så viktig.

 2. Ingelin Røssland

  Hei!
  Du finn dette på framsida som toppsak!https://www.nbuforfattere.no/2018/09/18/utlysing-av-stipend-for-2019/. Heilt øverst i saka står det:

  «1. NBUs fonds stipend:

  Søkes elektronisk: HER
  Dere kan få søknadsskjema på papir ved å henvende dere til NBUs sekretariat.»

  Men no er fristen ute og skjemaet er fjerna

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo