Hva med skatt og pensjon?

Som forfatter kan du ha mange forskjellige oppdrag, og det er ikke alltid enkelt å skille mellom de forskjellige arenaene. På denne siden har vi samlet generell informasjon om hvilke sosiale rettigheter, plikter og goder du har, uansett om du er selvstendig næringsdrivende, frilanser eller fast ansatt.

NBU gir ikke individuell veiledning vedrørende skatt. De vanligste spørsmålene NBU får, er redegjort for her:

Kan NBU hjelpe meg med skattemeldingen min?

Nei, men som medlem får du tilgang til Skribentpakken, som inneholder seks e-bøker av Otto Risanger og Paal Stavrum. NBU sender ut informasjon om dette hver vår. Pakken inneholder blant annet Næringsoppgaven: Gjør det selvSkribenter og skatt og Lønn, frilans, næring, samt bøker om sykepenger og trygd, moms og fordeler/ulemper ved ulike organisasjonsformer.

Fins det en egen pensjonssparing for medlemmer av NBU?

Nei, her må du forhøre deg med en bank eller et forsikringsselskap for å finne noe som kan passe for deg.

Kan NBU hjelpe meg med å starte et eget firma eller enkeltpersonsforetak?

Nei, men i Otto Risanger og Paal Stavrums e-bøker om fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsformer finner du generelle råd og tips. Ønsker du å starte et eget foretak, så gjøres dette hos Brønnøysundregistrene. Du finner også informasjon hos Altinn.

Jeg har havnet i en dyp økonomisk krise. Kan NBU hjelpe meg?

NBU har et solidaritetsfond som skal brukes til økonomisk hjelp til skjønnlitterære barne- og ungdomsbokforfattere i spesielt vanskelige situasjoner. Støtten beløper seg normalt ikke til mer enn kr 25 000. Du kan også søke om å få dekket NBUs årskontingent i ett år. Les mer her.

Må jeg skatte av stipend?

Stipend regnes som næringsinntekt og er skattepliktig. Er du i tvil, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo