Hva med skatt?

Spørsmål om skatt, trygdeordninger, regnskap/økonomi eller bedriftsformer krever spesialkompetanse; vi anbefaler generelt at du henvender deg til Skatteetaten, NAV, regnskapsfirma/revisor eller Brønnøysundregistrene. NBU gir ikke råd eller veiledning vedrørende skatt. De vanligste spørsmålene NBU får om dette, er redegjort for under.

Illustrasjon: Anna Fiske

Kan NBU hjelpe meg med skattemeldingen min?

Nei, men som medlem får du tilgang til Skribentpakken, som inneholder seks e-bøker av Otto Risanger og Paal Stavrum. NBU sender ut informasjon om dette hver vår. Pakken inneholder blant annet Næringsoppgaven: Gjør det selvSkribenter og skatt og Lønn, frilans, næring, samt bøker om sykepenger og trygd, moms og fordeler/ulemper ved ulike organisasjonsformer.

Fins det en egen pensjonssparing for medlemmer av NBU?

Nei, her må du forhøre deg med en bank eller et forsikringsselskap for å finne noe som kan passe for deg.

Kan NBU hjelpe meg med å starte et eget firma eller enkeltpersonsforetak?

Nei, men i Otto Risanger og Paal Stavrums e-bøker om fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsformer finner du generelle råd og tips. Ønsker du å starte et eget foretak, så gjøres dette hos Brønnøysundregistrene. Du finner også informasjon hos Altinn.

Jeg har havnet i en dyp økonomisk krise. Kan NBU hjelpe meg?

NBU har et solidaritetsfond der du kan søke om begrensede midler. Ta kontakt med sekretariatet for mer infomasjon. Søknaden behandles på et styremøte. Du må regne med at det kan ta noe tid å få svar.

Må jeg skatte av stipend?

Stipend regnes som næringsinntekt og er skattepliktig. Er du i tvil, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo