Seniorstipend

Stipendet kan søkes etter fylte 65 år. Søkeren må være en publisert forfatter. Det er NBUs litterære råd som innstiller til stipendet. Søkeren må beskrive et konkret bokprosjekt for barn og/eller ungdom, og rådet vil vurdere søknaden etter rådets retningslinjer.

Kvaliteter som originalitet og muligheter for gjennomføring vektlegges. Stipendet tildeles kandidater basert på prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke tas hensyn til om det er flere år siden søkeren sist ga ut en bok.

Søknadsfristen er om våren. Ta kontakt med NBUs sekretariat for mer informasjon.

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo