Seksuell trakassering i litteraturbransjen

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i litteraturbransjen

Hva gjør jeg når jeg opplever seksuell trakassering, diskriminering, maktmisbruk eller annen uønsket atferd? Veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere i litteraturbransjen

NBUs rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

NBUs rutiner for håndtering av varsler

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo