Antologiavtale

Når en forfatters nye og tidligere utgitte verker kommer i antologier og samleverk, er
det avtalt særlige vilkår mellom NBU og Forleggerforeningen. Informasjon om dette
får du hos oss.

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo