Sekretariatet

NBUs administrasjonsleder Ellen Liland

Sekretariatet holder til i Ingeniørenes Hus i Kronprinsens gate 17, Oslo. Kontoret har en fast ansatt administrasjonsleder, og har åpent alle hverdager fra kl. 0900-1500. Sekretariatet yter bistand til medlemmer og andre som har spørsmål eller trenger faglig bistand.

Postadresse:
Postboks 1898 Vika
0124 Oslo

Telefon: 224 78 570
Telefaks: 224 25 358

Mobil leder: 976 67 120

E-post: [ellen.liland(at)nbuforfattere.no]

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo