Sekretariatet

Sekretariatet i NBU holder til i Ingeniørenes Hus i Kronprinsens gate 17 i Oslo. Kontoret er åpent alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Sekretariatet yter bistand til medlemmer og andre som har spørsmål eller trenger faglig og juridisk bistand.

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo

Ellen Liland
Administrasjonsleder
Telefon: 22 47 85 70
E-post: ellen.liland(@)nbuforfattere.no

Astrid H. Storrusten
Jurist (20 %)
E-post: astrid.storrusten(@)nbuforfattere.no
(Foto: Marie Roksund)

Telefaks: 22 42 53 58
Telefon leder: 976 67 120

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo