Sekretariatet

NBUs administrasjonsleder Ellen Liland

Sekretariatet i NBU holder til i Ingeniørenes Hus i Kronprinsens gate 17, Oslo. Kontoret har en fast ansatt administrasjonsleder og har åpent alle hverdager mellom kl. 9 og 15.

Sekretariatet yter bistand til medlemmer og andre som har spørsmål eller trenger faglig bistand.

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo
Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58
E-post: ellen.liland(@)nbuforfattere.no

Telefon leder: 976 67 120

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo