Oppdrag og turnéliv

Illustrasjon: Anna Fiske

Hva gjør jeg hvis jeg vil på skoleturné med bøkene mine?

De fleste skoleturneer arrangeres via Den Kulturelle Skolesekken (DKS). DKS er en nasjonal ordning. På sikt kommer Kulturtanken til å opprette en felles søknadsportal for alle fylker og direktekommuner i Norge, men foreløpig må du henvende deg direkte til de enkelte fylkene eller direktekommunene du ønsker å turnere i. Hvert fylke har egne søknadsskjemaer og -frister for DKS; det er lurt å være ute i god tid.

Du kan også henvende deg til Norsk Forfattersentrum, de tilbyr hjelp og støtte til produksjoner som skal ut i skolene.

Er det ok å stille opp gratis for forlaget mitt og lese fra boka mi uten å få betalt for det?

Enkelte forfattere velger å si ja dersom det er dreier seg om god promotering av boka. Pressekonferanse og lignende utløser normalt ikke honorar. På generelt grunnlag mener NBU at alle forfattere skal honoreres for deltakelse på arrangement initiert av forlag eller bokhandlere. Ta utgangspunkt i satsene til Norsk Forfattersentrum.

Noen glade amatører har gjort boka mi om til teater uten å avtale med meg. Hva gjør jeg nå?

Dersom noen ønsker å bruke ditt åndsverk til et teaterstykke må de få tillatelse av deg. Det skal også i utgangspunktet honoreres. Det er opp til deg om du vil gi teateret eller institusjonen (det kan være en skole) tillatelse til å bruke boken vederlagsfritt. Mange forfattere synes det er hyggelig, andre vegrer seg. Dersom det skal settes opp profesjonelt og kommersielt (altså slik at teateret tjener penger pr. oppsetning) må honorar avtales. Som regel vil man avtale en pris pr. oppvisning. Kontakt gjerne Dramatikerforbundet for råd om honorarstørrelse og avtale.

 Det er noen som leser fra min bok på turné uten at jeg får betalt for det. Hva gjør jeg?

Dette skal ikke gjøres uten avtale med deg. Ta umiddelbart kontakt med utøverne – det er ikke nok om de sier at det er gratis reklame for deg. Det eksisterer foreløpig ingen avtale vedrørende vederlag for opplesning av tekst, men det arbeides med å få dette avtalefestet i avtaleverket som skal regulere DKS. Når det kommer på plass vil det kunne overføres til andre forhold, eller i alle fall gi en pekepinn. Presentasjon av boka i bibliotek vi normalt ikke utløse honorar.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo