Om NBU

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ble grunnlagt i 1947 og har i dag 334 medlemmer. NBU er en selvstendig forening. Foreningens formål er å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

NBU finansieres hovedsaklig gjennom kollektivt innkrevde vederlag, herunder bibliotekvederlag og kopieringsvederlag, som fordeles via Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF). Når midlene er avsatt til driften, fordeles de resterende inntekter på ulike fond, som i neste omgang kommer medlemmene tilgode i form av individuelle vederlag, stipend og ulike støtteordninger og aktivitetstilbud.

Theme by Anders Norén