Engler: Ikke
søte små babyer med vinger, men iskalde drapsbabes fra fremtiden.

 Engler;
bevingede vesen, sendebud fra en høyere makt. De har funnes i en form eller
annen opp gjennom hele historien til mennesket. Vi har alle en eller annen oppfatning
om hvordan engler ser ut. Noen mener de er høyreiste vakre budbringere,  andre tenker på trøstende hjelpere, manger ser
for seg små søte