Summary in English: a refused book illustration by Norwegian illustrator Svein Nyhus on front cover of Swedish magazine Opsis #01/2012 with.

Siste nummer av det svenske tidskriftet Opsis Barnkultur handler om oppdragelse og tabuer i barnekulturen. Der intervjues også Gro Dahle om noen av hennes og Svein Nyhus’ bildebøker.

Det som er litt småinteressant for tegneren, er at omslagsmotivet er en illustrasjon han forkasta i 2002. Gjespemotivet foran på bladet ble nemlig opprinnelig tegna til bildeboka «Snill» for ti år siden, og også sendt til forlaget da, men fordi illustratøren syntes tegningen ble ufokusert og slapp, erstatta han den med et mer tilstedeværende nesepirke-motiv før boka gikk i trykken. Da den svenske oversettelsen kom i 2008, ble imidlertid det forkasta gjespemotivet brukt, til og med på feil sted. Og altså enda en gang i Opsis nå.

Ja, sånn kan det gå med noe som ikke var ment sånn (og som heller ikke er særlig viktig).