Mandag 23. april er det Verdens bokdag, som Deichmanske bibliotek markerer med blant annet bokloppemarked, diktkonkurranse og pendlerpoesi. Bøker altså! Med duppedingser og Googling, glemmer me gjerne at teknologien og kunnskapen baserer seg på noe, gjerne gode gammeldagse bøker. Her har et stort folkebibliotek, som Deichman, muligheten til å ta vare på og fremvise slike originalkilder, som du kan låne.

Dette kan være alt fra kuriosa som for eksempel boka “Barnets leg i sandet” fra 1909. Dette er en bok skrevet like Ordentlig, som det leking i sandkassen er!

«Et Træk, der kunde tyde paa Ukammeratskab, men som dog nærmest maa henregnes under den stundom lidt vidtløftige Kategori Lokalpatriotisme, og som sikkert ikke er enestaande, blev meddelt mig af en Dreng, der hørte hjemme i Bydelen S, men var paa Besøg i en anden Bydel. Da han vilde lege i Sandanlæget der, blev han ikke taalt af de “Indfødte”. Det var deres eget Sand, sagde de; de kendte ham ikke; han hørte ikke til der, mente de.”

Mens andre bøker, som “Skolehygiene” fra samme år, gir et direkte innblikk i samfunnet på den tiden, for eksempel rundt røyking:

Rigtignok foreligger der for tiden intet holdepunkt for at tro, at ogsaa en rimelig tobaksnydelse gjennemgaande har nogen skadelig indflydelse paa voxne folk. Der er imidlertid paa forhaand god grund til at tro, at dette gjælder børn … Under disse forhold er det i væsentlig grad egnet til at vække betænkelighed, at tobaksrøgning paa sine steder er meged udbredt bland skolebørn. Særlig gjælder dette folkeskolerne, i hvis 3die – 7de gutteklasser man i Kristiania i 1900 gjennomgaande fant fra omtrent 40 helt op til omtrent 86 % røgere  …  Enkelte gutter begyndte allerede i 1ste klasse.

Bøkene kan også ha en mørkere gjenklang, som fra innledningen til “Disiplin” utgitt i 1944:

Med de nasjonalsosialistiske idèer og vår tilbakevenden til en naturlig styreform er emnet [Disiplin] med en gang blitt høyaktuelt, og gjenoppbyggingen av en god folkedisiplin må sees som en av våre første og største oppgaver.

I denne boken har også lånere skrevet kommentarer og understreket ord underveis, som seier litt. Mens den enkle overstrykingen av NS i forlagsnavnet i starten av boka, egentlig seier alt.

Det er vel en drøm å ha et slikt bibliotek under Verdens bokdag, med endeløse muligheter? Men det er også en utfordring å få disse bøkene ut til flere, nå støver de gjerne ned i magasin. Her er håpet at et nytt hovedbibliotek kan utfylle det potensialet som ligg i Deichman sin samling. Bøker asså.

Terje

Arkivert i:Arrangement, Boktips, Kuriosa, Temapakke