MÅNEDENS BOK

Perec, G: Kunsten og måten å nærme seg avdelingssjefen på for å be om lønnspålegg

Omtale av Astrid Werner
Boka til Georges Perec er liten og tynn og passer derfor perfekt inn i rammen for serien Xtra Small (XS) utgitt på Gyldendal forlag.

Kunsten og måten å nærme seg avdelingssjefen på for å be om lønnspålegg  er en fortelling i en absurd tradisjon. Den består av en eneste, lang setning uten komma eller punktum. Det eneste som skaper brudd i boka og gir litt pusterom i teksten, er bruken av små tegninger. Disse tegningene er plassert rundt omkring i boka, både midt på, helt nederst eller helst øverst på sidene.

Perecs historie bygger på det som kalles et organigram. Organigramet brukes til å vise hierarkiet i en organisasjon. I boka brukes dette helt bokstavelig til å si noe om hvem som står over og under hvem og dermed hvem det er lurt å «benytte» seg av i den sammenhengen hvor man er ute etter å be om lønnspålegg. Vår hovedperson er navnløs men i teksten framkommer det flere hint som peker i retning av at vi har med en mann å gjøre.

Den tegnløse fortellingen gir en følelse av at hele historien går i ring og fortsetter i det uendelige, mer og mer absurd, ettersom vi leser oss videre. Det er ikke måte på hva som kan inntreffe av uforutsette og antatte hendelser, når vår hovedperson er på vei til sjefen for å be om lønnspålegg.

Det som gjør boka til å holde ut og til og med skaper en form for nysgjerrighet er hvordan de mange gjentagelsene likevel skiller seg ørlite grann fra tidligere versjoner, for hver gang de gjentas. I disse ulike versjonene får de nye ordene avgjørende betydning for oppfattelsen av historien. Perecs blikk for detaljer gir liv til en tilsynelatende enkel historie. Forfatteren har dessuten en god evne til å skildre menneskets higen etter statussymboler og trangen til å bli sett.

Om forfatteren:
Georges Perec er født i Frankrike i 1936 og døde i 1982. Han  har skrevet både romaner og filmmanus. Hans mest kjente verk er boka: Livet bruksanvisning. Boka ble oversatt til norsk i 1996 og ble den gangen utgitt i Vita-serien.
Det finnes totalt 5 titler av Georges Perec på norsk.

Arkivert i:Boktips, Månedens bok Tagged: G. Perec, Kunsten og måten å nærme seg avdelingssjefen på for å be om lønsspålegg