Jeg jobber som utøver i Den Kulturelle Skolesekken og kursholder, hovedsaklig for ungdom, lærere og andre pedagoger. Jeg har vært heldig å få være med på et bokprosjekt sammen med Beate Børresen og Sigrun Svenkerud, og resultatet er denne rykende ferske boka: Muntlig kompetanse, utgitt på Fagbokforlaget.

Det er en bok som henvender seg til lærerstudenter, lærere og andre interesserte. Boka er praktisk, med en tøtsj av teori, og tar for seg de muntlige ferdighetene lytte, argumentere, spørre og vurdere,  samt de tre muntlige sjangrene samtale, fortelling og framføring. Det er kapittelet om muntlig fortelling som jeg først og fremst har skrevet. Jeg har forsøkt å samle erfaringer fra arbeid både med elever og lærere, og legger fokus på elevens muntlige ferdigheter. I boka er det mange praktiske øvelser og eksempler på hvordan man kan jobbe i klasser med elevene. Alt fra språkimprovisasjon, klassesamtaler, gjenfortelling, lytteøvelser, og filosofiske samtaler. Boka er proppfull av ideer til arbeid som forankres i læreplanen, og jeg synes selv at det ligger et godt læringssyn til grunn – hvor elevene er aktive hele veien, men med konkrete rammer og struktur for arbeidet. Viktig er også perspektivet om at de muntlige ferdighetene skal gjennomsyre alle fag man jobber med i skolen.

Det var dagens selvskryt. Ikke mer å si om den saken.