Vi kårer i all uhøytidelighet Norges morsomste bok, og har bedt det lesende Norge om å foreslå hvilke bøker som er morsomst i landet vårt. Responsen har vært overveldende. Men bare 10 prosent av de foreslåtte humoristiske bøkene er skrevet av kvinner.

Her er alle boktipsene om morsomme bøker: 101 morsomme bøker

Blant forslagene så langt finner vi blant andre Agnes Ravatn, Selma Lønning Aarø, Karin Bjørset Persen, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Unni Lindell, Olaug Nilssen og Gerd Brantenberg. Er de unntakene som bekrefter regelen?

Skriver menn morsommere enn kvinner?
Professor i psykologi, ved NTNU, Sven Svebak, som har forsket på humor og helse i 30 år, mener at folk flest ikke oppfatter kvinner som like morsomme som menn.
– Det er ikke bare bøker som viser denne forskjellen. Også de fleste andre former for humoristiske ytringer i det sosiale rommet viser at kvinner gjennomsnittlig er litt mer passive enn menn. Denne forskjellen reflekterer dermed en mer omfattende tradisjonell rolleforskjell i det offentlige rommet.

Kvinner liker bedre menns humor enn menn liker kvinners
Uansett er slike forskjeller i kjønnsroller mindre tydelige nå enn for femti år siden, mener professor Svebak.
– I dag er det betydelig større aksept for at vi skal kunne utfolde de talenter vi har om de bidrar til godt fellesskap i sum. Det er blitt mindre viktig om du er mann eller kvinne. Humor er tradisjonelt en egenskap som kvinner liker ved menn. Samtidig hører man sjelden om at menn setter like stor pris på at kvinner er morsomme.

Svebak forteller at hans resultater fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viste at det ikke er nevneverdige forskjeller mellom menn og kvinner i sans for humor.
– Derfor er det best å tenke at kjønnsforskjeller på dette området handler om ulike kjønnsroller, ikke om ulik grad av sans for humor. Glem ikke at kvinner som er sammen uten menn til stede, kan ha mye moro sammen. De trenger ikke menn til å forløse sin sans for humor.

Har du tips om flere morsomme bøker skrevet av damer, kom med dem!

Stem på Norges morsomste bok