Har litt tilfeldig funne ut at boka GAMER som kom i 2011 har funne vegen inn i skulen. Eg fann desse to undervisingsopplegga på nettet:

Skrivesenteret

NyGIV

I tillegg så har vi jo denne:

Foreningen !les

Ellers er det alltid artig å lese kommentarfelt:

Ungdomsboka