Rettelsen i Dagbladet kom på trykk dagen etter feilsiteringen.


Hvis noen stusser på uttalelsen min i Dagbladet i dag om e-bøker, ja, så gjør de helt rett. Jeg har derfor bedt om plass til følgende korrigering: 

Feil om
e-bøker

I Dagbladet (lørdag 27. april) siteres jeg på at jeg mener at fastprissystemet har ført til dårlig tilbud og høy pris på e-bøker og at problemet vil fortsette med bokloven. Men dette mener jeg ikke. Resonnementet, ordvalgene og konklusjonen tyder på at en annen persons synspunkter ved en teknisk feil er tillagt meg. Her er mitt syn i et nøtteskall: Bokbransjen står foran krevende utfordringer for å få fart på salget av norske e-bøker. Å få fjernet momsen, å finne et fornuftig prisnivå og å utvikle forbrukervennlig teknologi er tre av dem. 

Tom Egeland

EDIT: Da har jeg fått svar fra Dagbladet. Ved en teknisk glipp er jeg tillagt uttalelsen fra Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet. For øvrig mangler et vesentlig «ikke» i uttalelsen min om dumping av bestselgere på supermarkedet – bokloven vil selvsagt sikre at bøker IKKE dumpes.