Det er få ting som er så kleint
som en voksen som snakker til ungdom om sex. Noen ting bør ungdommen selv finne
ut av selv. Men det er ikke så mye å si dersom jeg skal utelate sexen i denne
boken.

Sex er best i virkeligheten når
alle sanser er i aksjon, syn, hørsel, smak, lukt og berøring. Så når det bare
er en eller to sanser som brukes, du ser det og eventuelt hører det på skjerm
eller du