Vi har alle lest og hørt eventyr og sagn da vi var små. Så når denne
folketroen brukes i bøker, filmer og musikk er det som en liten del av