Talet på foreldra som les høgt for barna, er halvert på ti år. Det viser ein svensk studie som nyleg vart omtalt i ein artikkel i Bergens Tidende. Det er bekymringsfullt viss den same tendensen gjer seg gjeldande her i landet, meiner norske ekspertar.

«For ti år siden var det 70 prosent som leste hver dag for barna sine, i dag er andelen kun 35 prosent. Det er urovekkende, sier Elisabet Reslegård til Sveriges Radio.

Reslegård er leder i svenske Läsrörelsen som nylig har foretatt en kartlegging av svenske foreldres høytlesning for barn.

Trude Hoel, universitetslektor ved Lesesenteret tilknyttet Universitetet i Stavanger, synes det er bekymringsfullt hvis trenden skulle vise seg å være den samme i Norge som i Sverige.

– Høytlesing gir barna tilgang til et språk som er løsrevet fra «her-og-nå», og det bidrar til å styrke barnas begrepsapparat, noe som er viktig for den senere lesekompetansen, sier Hoel. – Men vi har ikke noen tilsvarende undersøkelse i Norge, så det er vanskelig å vite om vi leser mer eller mindre for barna våre nå enn for ti år siden, legger hun til.»

Artikkelen tar vidare opp spørsmål som kvifor svenske foreldre les mindre, og kva elektroniske bøker kan ha å seia for lesinga.

Les heile artikkelen her: