Summary in English: Picture Book Class #73: Links to comments on a Swedish book about picture books, written by, among others, Gro Dahle, Norwegian poet and wife of Svein Nyhus. (Cover characters by Lindström and Karrebæk.)

Selveste Gro Dahle, kona i første etasje, har bidratt til boka «En fanfar för bildeboken!» som kom i 2013. Det er en samling lærde og inspirerende strøtanker om bildebøker som medium og kunst. Gro forteller over kjøkkenbordet at hun har lært mye av medforfatterne i bildeboksamtalene og presentasjonsseminarene etterpå. Tidligere har for eksempel Maria Laukka skrevet om bildebokkritikk. Ja, de er så kloke så, Ulla Rhedin, Gunna Grähs, Ole Dahlgaard (Oscar K.) og alle sammen.

Figurene på omslaget er tegna av Eva Lindström og Dorte Karrebæk. De er fine.

Du kan lese mer om boka her:
Norsk barnebokinstitutt om boka
Lotta Olsson (DN) om boka og «Sinna Mann»
Oskar K. om pressereaksjoner på boka
Svenska Barnboksakademin om boka