Summary in English: The Norwegian illustrators Svein and Egil Nyhus continue touring Sogn with their drawing show for children. In a primary school by the stunningly beautiful Sognefjord they found a portrait of a double (or triple). Svein works mainly as a book illustrator, Egil as a caricaturist and cartoonist.

Her er tre små glimt frå Indre Sogn der llustratørane Svein og Egil Nyhus vitjar skular med teikneforestillinga «To menn og ei tavle» våren 2014.

I det fyrste biletet hyllar tvillingbrørne den fantastisk vakre Sognefjorden med kvar sin grøne hovudbunad, i det neste tek dei ein sjølvi saman med ein trippelgjengar dei fann på ein vegg. Panoramabiletet sist syner eit klasserom før elevane kjem inn. Utanfor leiker livet.


Sjå òg:
Brørne i Sogn og Fjordane 2013
Brørne vitjar sogneplass med artistnamn
Teikneframsyninga «To menn og ei tavle»