Boknyhetene er tidkrevende, og siden dette er en tid der det skjer ganske mye annet, tar spalten ferie frem til neste år. 😀