Summary in English: Svein Nyhus presents 108 drawings of birds from his illustrations for newspapers and children’s books during the last 26 years. The collection shows different drawing styles and techniques, going from more conventional ballpoint pen and water colours, through experiments with pencil and eraser, collage, brush and ink and finally digital rendering.

Med ønske om at alle får litt luft under vingene i sommer, legger jeg ut en stor samling av fugletegninger. De viser at jeg gradvis har forandra stilen. Presentasjonen er ellers en påminnelse om at det er mange muligheter når det gjelder tegning og illustrasjon, og ulike løsninger på like oppgaver. Kanskje samlinga også kan inspirere noen.

Stil og teknikk i forandring

Kulepenn og vannfarger i
«Sesam Stasjons ABC» 1995

Fuglebildene her er utsnitt fra humoristiske avistegninger og bildebokillustrasjoner jeg har lagd de siste 26 åra.

På 1990-tallet brukte jeg ofte tynn penn og vannfarger. Stilen var vitsete og misforstått barnevennlig. Detaljene skulle være korrekte og lett å oppfatte, men uttrykket ble banalt. Alt var så konvensjonelt og forutsigbart. Teknikken var dessuten nokså anstrengt i all sin stivbeinte munterhet. Det var som om å bruke en oppskrift på jakt etter ett eneste fasitsvar. Tegningene ble nokså uinteressante.

Tusjpensel, filtpenn, blyant og
digitalfarger i «Sånt som er» 2010

Seinere har jeg prøvd å slippe litt på kontrollen. Jeg har stort sett beholdt den klare streken, og den overdrevne stiliseringa, men lekt litt mer med form og teknikk. Jeg har pirka og klussa og testa blyant, kollasj, tusjpensel og datategning. Utprøvinga har ofte gått litt feil, men også overraska. Jeg har snubla over nye måter å gjøre ting på. Det er gøy.

Tidligere sjekka jeg oftere referansebilder. Nå blåser jeg i om det blir litt gæernt. Jeg karikerer og forenkler etter husken hvis det passer. Jeg hermer også etter mine egne tegninger. Da fortsetter utviklinga der jeg slapp sist, jeg foredler og fortegner og driver innavl på personlige trekk. Sånn kan sluttresultatet få et tydeligere særpreg og en sterkere karakter.

Datakollasj med tegneskjerm og
Photoshop
til logo 2015

Selv om de snille tegningene mine er litt fattige hver for seg, liker jeg mangfoldet i bildekollasjen under. Ja, når jeg ser forsøkene under ett, stilt opp på denne måten, får jeg lyst til å lage mer. Det er også hyggelig å se at en viss mann, gradvis og i små steg, har blitt litt modigere. En bevegelse fra formel til forsiktig frilek.

God sommer!

1. Svaler (1991-2015)


2. Måker (1989–2014)


3. Kråker (1992–2014)


4. Ugler (1994–2014)


5. Ørner (1995–2014)


6. Småfugler (1997–2014)


7. …og noen store (1994–2015)Se også andre blogg-innlegg der jeg sammenlikner like motiver i forskjellige teknikker:
skog«Håret til Mamma»pappaer • hus • soveromhav«Hemmeligheten til fru Plomme»sommertegningerflere rom
…og flere dyretegninger:
• frosker • fisker • katter • flere dyr • «Esops fabler» • aper • hunder • rever