Dyster klimathriller
fra fremtiden.

– Det er heilt essensielt at alle
menneske blir klimavaktarar, sa John mens han fekta med hendene. — No. Og
ikkje om ti eller tjue år. Handlar vi ikkje straks, vil temperaturauken på
2000-talet bli 6 gradar før hundreåret er omme. Og veit du kva som skjer da?

–  Nei?

John drog fingeren
over halsen.

–  Game over, Gaia. Finito. Kaputt.

Roland hugsa korleis