Alfahann er et begrep brukt på
lederen av en flokk. Den som har kjempet seg til toppen og holder posisjonen
som leder ved å dominere de andre. I biologien er det å få spre sine egne gener det viktigste
tegnet på en alfahann. I dagligspråk brukes ordet alfahann ofte på en
dominerende og sterk person, en som alle jentene vil være med og gutten vil
bli.

Mennesket har alltid dyrket helter.
Det