Summary in English: «Picture Book class» #83: A new article in Nordic Journal of ChildLit Aesthetics explores how concepts of time and space are depicted in three picturebooks by Gro Dahle and Svein Nyhus that are set within the family house context: «The Greedy Child» (Norwegian title «Den grådige ungen», 1997), «Behind Mumme lives Moni» («Bak Mumme bor Moni», 2000), and «What a Girl» («Snill», 2002). Dahle and Nyhus’ family house chronotope frames and enables both a vulnerable and strong child, thus reflecting an understanding of childhood in a Scandinavian postmodern context around the year 2000.

En forskningsartikkel i Barnelitterært forskningstidsskrift tar for seg tre bildebøker for barn av Gro Dahle og Svein Nyhus: «Den grådige ungen» (1997), «Bak Mumme bor Moni» (2000) og «Snill» (2002).

Artikkelen er skrevet av Atle Krogstad, førsteamanuensis i norsk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim. Krogstad ser på hjemmet som kronotop (Mikhail Bakhtins begrep for hvordan tid og rom er presentert i litteratur og språk) i disse bøkene. Han viser at hjemmet setter rammer for både det sårbare og det sterke barnet. Dette tolkes som uttrykk for forestillinger om barndom i det postmoderne Skandinavia rundt år 2000.

Se også:
Om rom i Sveins barnebokillustrasjoner
Om hus i Sveins barnebokillustrasjoner
og
Alle blogginnlegg om «Den grådige ungen»
Alle blogginnlegg om «Bak Mumme bor Moni»
Alle blogginnlegg om «Snill»