“For det er natt. Og
det er lyst og godt

her nede på de
asfalterte dybder.

Forlengst er dagen
og dens mørke gått.”

–       Storby-natt av Rudolf Nilsen

Sigbjørn Obstfelder, Herman Wildenvey, Arthur Rimbaud. Da disse karene levde og skrev var de
fryktet, de var kjendiser, de var farlige! Nå er de kun navn som suser forbi i
en norsktime. For diktlesing er ikke vanlig. Ikke blant voksne,