Handlingsplan for NBU 2012

NBU har som formål å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, samt å verne og fremme norsk barne- og ungdomslitteratur.

Fagpolitisk

Vi vil forsvare norske barne- og ungdomsbokforfatteres rettigheter ved å:

 • følge opp normalkontrakten og andre kontrakter, samt forhandle tilleggsavtaler og nye avtaler der det er nødvendig, i 2012 er e-bokkontrakter spesielt aktuelt
 • følge med i utviklingen innenfor det digitale feltet gjennom forhandlinger og samarbeid med andre organisasjoner
 • gi råd og faglig veiledning til forfattere som trenger foreningens hjelp
 • kreve vederlag og eventuell oppreisning ved urettmessig utnyttelse av barne- og ungdomsbokforfatteres åndsverk
 • arbeide for å sikre en økt royalty for forfattere som deltar i ulike leselystaksjoner og  prosjekter
 • følge opp Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt Bokhylla.no
 • jevnlig sende ut nyhetsbrev med informasjon og oppdatering til medlemmene
 • gi medlemmene råd og rettledning om skatt og selvangivelse
 • arbeide for å sikre forfatterne økte oppdragsmengde og inntekter i Den Kulturelle Skolesekken
 • samarbeide med skolebibliotekarene om styrking av bibliotekstilbudet i skolene
 • arbeide for bedre sosiale rettigheter for kunstnere og lage et infoskriv om dette
 • skolere foreningens tillitsvalgte

Synliggjøring

Vi vil synliggjøre norsk barne- og ungdomslitteratur i media og på andre arenaer gjennom å:

 • samarbeide med forleggere, bokhandlere, kulturmyndigheter og andre om prosjekter som fremmer barne- og ungdomslitteratur
 • fortsette samarbeidet med Pegasus, Norsk Litteraturfestival på Lillehammer
 • tilby bokbuffeen.no som et sted for NBU-medlemmer som ønsker å selge restopplag
 • arbeide for opprettelsen av en Nordisk Råds barnebokpris
 • dele ut Trollkrittet, NBUs debutantpris for beste barne- og ungdomsbok
 • dele ut NBU-prisen til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for barne- og ungdomslitteraturen i Norge
 • fortsette arbeidet med skriftserien om barne- og ungdomslitteratur
 • bruke sosiale medier
 • samarbeide med GRAFILL og NBI gjennom det faglige nettverket VisLitt
 • være toneangivende i den aktuelle debatten om barne- og ungdomslitteratur, formidling og kunstnernes vilkår
 • ta initiativ til en ny kunstneraksjon

Faglig arbeid

Vi vil arbeide for å høyne kvaliteten på norsk barne- og ungdomslitteratur ved å:

 • arrangere minst to faglige seminarer i året
 • tilby utdanning i dramatikk for barne- og ungdomsbokforfattere i samarbeid med NBI og Dramatikkens Hus
 • samarbeide med Pegasus/Norsk litteraturfestival på Lillehammer om et debutantseminar for barne- og ungdomsbokforfattere
 • gi medlemmer mulighet for deltakelse på seminarer og kurs i inn og utland, bl.a. ved å utlyse to stipend så medlemmer kan delta på Bolognafestivalen, invitere medlemmer til nordiske konferanser eller lignende
 • utlyse ti Lillehammer-stipend så medlemmer kan delta på Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Vi vil styrke foreningens indre liv ved å:

 • holde høy kvalitet på foreningsmøtenes faglige innhold og jobbe for et godt sosialt miljø
 • ta spesielt vare på nye medlemmer

Internasjonalt arbeid

I tillegg til medlemskap i de internasjonale organisasjonene, vil vi:

 • fortsette å holde kontakten med våre nordiske søsterorganisasjoner, bl.a. ved å invitere representanter til aktuelle foreningsmøter
 • støtte fribyforfattere i Norge gjennom fribyforfatternes arbeidsutvalg i samarbeid med Norske PEN
 • ha en internasjonal ansvarlig i styret