Lesegledere sprer kjennskap om barne- og ungdomssøker i skoler og barnehager.
— Vi begynte med grunnskolen og i barnehagene, men har nå også startet med å spre kjennskap om bøker i videregående skole, sier Hoel til www.nbuforfattere.no. — Lesesenteret blir kontaktet av veldig mange som vil bli orientert om det som skjer på bokfronten. Da er det fint å ha et nettverk av hjelpere å spille på. Alle våre Lesegledere er lærere med spesiell kompetanse på lesing. De er alle oppdaterte på det som kommer ut av bøker.
— Det finnes mange steder på Internett som presenterer bøker og har lesetips, men vi trenger også å nå fram til dem som ikke er innom disse nettstedene.

Leseglederene velger selv ut hva de vil presentere, det er viktig i all formidling at den som skal formidle står inne for det de presenterer. Senter for leseforskning har laget en brosjyre hvor alle Leseglederene forteller om seg selv og om hvilket geografisk område de kan rekke over. Noen blir veldig mye brukt, noen litt mindre. Det er spesielt avhengig av hvor tettbefolket område av fylket de bor i. De fleste har startet med å formidle til elevgrupper de selv kjenner og har så utvidet målgruppen de besøker.
Leseglederene presenterer bøker på foreldremøter og på planleggingsmøter for lærere. Dessuten er de omkring i klassene og snakker om bøker for elevene.
— Foreløpig har vi bare rekruttert kvinnelige formidlere, men vi håper å kunne finne fram til mannlige Lesegledere også, forteller Trude Hoel. —Bibliotekene har også litteraturformidlere som driver med oppsøkende virksomhet, men behovet er stort og vi håper at tilbudet vi har kan bli permanent. Foreløpig er det en del av ”Gi rom for lesing”.

Leseglederene møtes jevnlig og utveksler erfaringer og oppdaterer hverandre.

— Vi har ikke avertert dette tilbudet, sier Trude Hoel, — det trengs ikke. Når noen får kjennskap til at det er mulig å få besøk av en Lesegleder gir det ny etterspørsel. Og så er det billig. 500 kroner koster det å få besøk av en lesegleder.