Rogaland fylkeskommune har opprettet et litteraturstipend for ny norsk barne- og ungdomslitteratur. Stipendet vil i 2007 være på kr. 100 000,-.

Stipendet skal

– stimulere til økt produksjon av barne- og ungdomslitteratur
– gjøre det mulig for forfattere å skrive på heltid for en periode, eller ta del i forfatterstudier og lignende.

Rasmus Løland stipendet skal være en oppmuntring til å produsere ny norsk litteratur for barn og ungdom. Søkeren må kunne dokumentere publiserte tekster, enten som egen bok, som en del av en antologi eller i et tidsskrift eller lignende.

Søknadsfrist 15. oktober.

For mer informasjon se www.rogaland.fylkesbibl.no