av Bjørn Ingvaldsen

Var det ikke Ingvar Moe som skreiv om "dei som har nokke med det"? For det er det jo alltid noen som har. Noen ganger kalles det sur kritikk, andre ganger konstruktive meninger. Og atter andre ganger kalles det språkvask. Det er nok flere enn denne skribenten som til tider har forbannet at han i det hele tatt kastet seg ut i et forfatterskap når bunken med korrektur og språkvask ligger faretruende på skrivebordet, med en iherdig skolefrøkens røde streker og utropstegn i margen.

Alternativet til skriftlig korrektur er å gjøre det elektronisk. Det betyr at konsulent eller språkvasker retter i det elektroniske manuset. Og, og det er det viktige, at du som forfatter har mulighet til å ta stilling til de forslagene vedkommende har kommet med. Tekstbehandlingsprogram har en del smarte funksjoner som gjør det mulig.
Den enkleste muligheten er å sette på en "gul lapp". Det gjør man, i Word, ved å velge menyen "Sett inn", og så "Merknad".  Da kan man skrive inn sine synspunkter så mye man bare orker. Når neste person åpner manuset, kan man lese merknadene, ta stilling til dem, og evt. komme med nye merknader. Til slutt kan alle merknader slettes, slik at dokumentet kan sendes merknadsfritt til trykking.
Den neste funksjonen man kan velge å benytte seg av er "Spor endringer". Det vil si at språkvasker retter i dokumentet, på samme måte som du selv ville gjøre. Men når du henter samme dokument opp og under "Verktøy" velger å spore endringer, vil hvert ord som har blitt rettet bli markert med rødt. Du kan så godta eller forkaste disse ved å bruke høyre musetast.
Den tredje funksjonen som kan være nyttig i korrekturrunden er muligheten til å sammenligne to dokumenter. Det er greit om man har flere versjoner av samme manus, noe som nok ikke er så uvanlig. Du åpner det ene dokumentet, velger "Verktøy" og "Spor endringer" før du klikker på "Sammenlign dokumenter". Der blir du bedt om å velge den fila du vil sammenligne med, og får markert det som er forskjellig i de to dokumentene. Så er det opp til deg å finne ut hva som ser best ut.
Det er ikke vanskelig å ta korrekturrunden elektronisk, om språkvasker og forfatter er enige om hvordan det skal gjøres. Men om man sparer noe annet enn papir, det får den enkelte prøve seg fram til på egenhånd.