Kjære NBU-medlemmer
Det er spesielt hyggelig å ønske velkommen til dette årsmøtet i 2007, i dette året hvor NBU (det tidligere ULF) skal feire sitt 60-årsjubileum. 29. september er stiftelsesdatoen, og jubileet markeres så nær opp til den datoen som mulig: den 28.
I den anledning har jeg hatt stor glede av å finlese jubileumsskriftene fra tidligere. Grotid for selvrespekt ble utgitt til NBUs 40-årsjubileum. Og selvrespekt mener jeg at vi i vårt 60. år som forening har all grunn til ha. Vi er en etablert forening med driftsinntekter på over 8 millioner kroner. Det er derfor en vekker å lese Else Breens kapittel i Grotid for selvrespekt, hvor hun skriver om arbeidet med å få til en innkjøpsordning for barne- og ungdomslitteratur. Den ordningen kom i 1978, hele 31 år etter at ULF ble stiftet.
Driftsbudsjettet i 1973 var på 45 000 kr, man hadde to statlige stipender, á kr 6000, disse måtte man hvert år be om å få utbetalt. I tillegg hadde man to tilsvarende stipender fra Oslo kommune.

Jo, vi er kommet et godt stykke lenger. En rekke ordninger tar vi i dag som en selvfølge: innkjøpsordning, bibliotekvederlag, statlige stipender.

Men det er ingen grunn til å lene seg godt tilbake i godstolen, og tro at jobben er gjort.

Bokmarkedet er i endring. Normalkontrakten vår er ikke så ”normal” lenger. Vi er i gang med å reforhandle deler av den, og vi må arbeide for å opprettholde eksisterende goder og få gjennom våre krav. Det samme gjelder forhandlingene om NRK-avtalen og den nye avtalen om NRK3, barnekanalen.

Barne- og Ungdomsbokforfatterne var en av vinnerne på statsbudsjettet: 2 millioner ”friske” kroner ble øremerket innkjøpsordningene for BU-ordningene. En til faglitteratur og en til skjønnlitteratur. For skjønnlitteraturens del dekket dette opp for en del av underskuddet denne ordningen dras med, grunnet den store overpåmeldingen. Det er fortsatt grunn til å være bekymret når det gjelder dette: overpåmeldingen fører til avkortning av bidraget til forlagene. Dette rammer spesielt de små forlagene hardt.

Kopivederlaget er en ikke ubetydelig del av NBUs midler. Forhandlingene mellom Kopinor og KS om kopivederlag for kopiering i skoler og kommuner i fjor, endte med konflikt, og kopieringsforbud i kommunene. Konsekvensen av dette ser vi i år: en noe lavere inntekt for NBU, men en budsjettert nedgang. Vi venter at saken er ferdigbehandlet i vederlagsnemda ved påsketider, og venter med spenning på offentliggjøringen av hva sideprisen pr kopi vil bli.

Den kulturelle skolesekken og litteraturens plass i ”sekken,” blir en viktig sak for oss i år. I fjor ble Dks evaluert og kvaliteten på evalueringsrapporten ble så omdiskutert at Kulturdepartementet, heldigvis, sendte den ut på høring. I NBU kommer vi til å arbeide aktivt i tiden fremover for å lobbe for litteraturens selvfølgelige plass i ”sekken” og for sentrale midler til å utvikle forfatterbesøk og litterære produksjoner. Delvis alene, og delvis sammen med naturlige samarbeidspartnere som Norsk Forfattersentrum.

NBU har i de to siste årene hatt et godt samarbeid med våre nordiske søster”seksjoner.” Tanken har vært å danne en nordisk paraplyorganisasjon for BU-forfatterne. Dette vil nå bli realisert i forbindelse med bokmessen i Göteborg. Nordisk Kulturfond har bevilget penger til et seminar for forfatterorganisasjonene.

Et tegn på at BU-litteraturen sees på som betydningsfull er at debatten i mediene nå er blitt mer enn sommer- og agurknytt. Det siste året har det pågått flere debatter omkring BU-litteratur i mediene. Den nyeste er etterlysning av bøker med flerkulturelt innhold og hvorfor vi ikke har flere forfattere med innvandrerbakgrunn. Den debatten hadde det vært spennende å ta her og nå, men vi får sikkert anledning til å ta den i pausene og over bordet senere i dag. For hvem skal bestemme hva vi skal skrive? Og hvordan vi skal skrive det?

NBU ble dannet den 29. september 1947. De som er interessert i astrologi vet at dette er i vektens tegn. De som er født i vektens tegn tilstreber harmoni og likevekt, men det tipper litt opp og litt ned. Akkurat slik som det gjør for forfatternes vilkår og rettigheter. Vi som jobber med styre og stell i NBU har nok av utfordringer i året som kommer. Dem er vi parat til å ta. Og så ser vi frem til å feire NBUs oppnådde 60 år i september….