Hun ønsker en plass for det filosofiske i barnelitteraturen.
I et kontorfellesskap i Engelgården på Bryggen holder Ane F. Aarø til med sitt enkvinnesforetak Hermes Text. Hun tilbyr oversettelser og andre språktjenester, men har også etablert et forlag som snart lanserer sin første bok: «Snow» av Uri Shulevitz. Aarø satser på oversettelser av billedbøker for barn, som skal holde høy kvalitet både estetisk og innholdsmessig. Drøm om eventyr
– Jeg ser etter godt språk, gode illustrasjoner og gjerne et kulturbærende innhold. Boken må dessuten gjerne si at verden er et godt sted å være.

– Så du er ingen tilhenger av døden, tabu-avdekkinger og åpen slutt?

– Det er godt å vite om ting, få informasjon. Men barnelitteraturen er stedet der vi voksne formidler vårt syn på verden til barn. Hva vil vi formidle til dem? At verden kan være et bra sted, synes jeg er et godt budskap.

Aarø er utdannet fagfilosof, med psykologi og engelsk i fagkretsen.

– Det har lenge vært en debatt omkring filosofi for barn. Om de skal presenteres for det, på hvilket alderstrinn og hvordan. Jeg holder en knapp på fortellingen, en form jeg tror når frem til barn. Derfor er barnelitteraturen et egnet sted å behandle filosofiske spørsmål.

Møter mellom kulturer
Aarø synes videre det er viktig at ulike kunst- og kulturuttrykk møtes, i dagens økende møter mellom kulturer. Hun har blant annet et ønske om å samle eventyr fra Afghanistan, Kosovo, Estland og Peru, for utgivelse i Norge, med tanke på både de norske og de innflyttede barna.

– Det fins mye nytt å lære om andres kultur, men vi bærer på mye av en felles arv i mytene og eventyrene, minner hun om.

Den ferske forleggeren savner ofte en annen litteratur enn den vi blir presentert for her på berget.

– Det norske markedet har en spesiell egenart og er veldig presset. Forlagene har et stort fokus på salg. Jeg lurer på om Elsa Beskow har vært på salg så lenge nå at det knapt fins et barn i Norge som ikke har bøkene hennes.

Det er Bergens Tidende som skriver dette.