Europamester.

Det norske Nasjonalbiblioteket satser på å være langt fremme på digitalisering av den norske kulturarven. Biblioteket kjenner ikke til at lignende avtaler med forfatterne er inngått i andre europeiske land. Nå skal man høste erfaringer for å se hvordan det går med utlån og salg av bøker innen disse fagfeltene, når bøkene gjøres både søkbare og lesbare på nett. I deler av prosjektet Google Book Search kan du til sammenligning i dag lese noen få sider rundt ordene du får treff på, men i Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt er det altså snakk om å gjøre hele bøker lesbare. Denne metoden er spesielt interessant med tanke på den enorme delen av kulturarven som ikke er å få i bokhandelen. 70- 80 prosent av Nasjonalbibliotekets materiale er opphavsrettslig beskyttet, men er samtidig ikke å få i salg. Mesteparten av dette er bøker og annet materiale fra 1900-tallet.

Tilgjengelig.

Ifølge de nye forskriftene til åndsverkloven, som har vært ute til høring de siste månedene, kan Nasjonalbiblioteket uten ytterligere tillatelser digitalisere også opphavsrettslig beskyttede bøker. Det springende punktet her er tilgjengeliggjøringen. Biblioteket kan ifølge forskriften bare gjøre disse bøkene tilgjengelige for lesing på skjermer i bibliotekets lokaler, selv om det teknisk er svært lett å legge dem ut på Internett også. Pilotprosjektet går altså ut over denne tillatelsen.Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein synes pilotprosjektet er viktig for å få prøvd ut interessen for å lese fulltekst på nett. – Vi er interessert i å se bruken, bruksfrekvensen og effekten i forhold til annet materiale. Hva skjer med interessen for det materialet som finnes i bibliotekene, men som ikke er digitalisert innenfor samme tema? Kanskje skaper dette interesse for materialet også utover det man finner på nett, sier hun.Moe Skarstein mener det i første omgang også er viktig å generere kunnskap med tanke på permanente avtaler for hvordan rettighetsbeskyttet materiale skal formidles digitalt. – I stedet for teoretiske utredninger, er det viktig at vi får reelle erfaringer som grunnlag for permanente løsninger. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått i stand et tillitsforhold mellom oss og rettighetsorganisasjonene, hvor vi kan prøve ut noe som er viktig for oss alle, sier hun.