NBUs jubileumsstipend, som er et ekstraordinært stipend, er finansiert med midler fra NBUs overskuddsfond, som er penger som er trukket fra innkomne kontingentinnbetalinger fra medlemmer som ikke har meldt adresseforandring og derfor ikke har fått utbetalt de biblioteksvederlag NBU får innbetalt direkte fra de respektive kommuner og fylkeskommuner som er med i Kulturdepartementets prøveordning med direkte utbetaling av vederlag for titler som er utlånt i mer enn 136 eksemplarer i gjennomsnitt for hver løpende hyllemeter ganget totalt gulvareal på de respektive biblioteksfilialer unntatt bokbusser og skolebibliotek på institusjoner i regi av kriminalomsorg i frihet og folkebibliotek som deler grunnflate og/eller parkeringsplasser med folketannlegeklinikker eller offentlige tiltaksorgan for ferskvannsfiske i kommuner med gjennomsnittlig høyde over havet på mindre enn 635 meter. Vedtektene trådde i kraft 1. april 2007 og skal benyttes på samme dato hvert foregående år.