Vederlagsnemnda har avgjort at skoler og kommuner skal betale samme sidepris for internettutskrifter som for papirkopier. Kopinor er fornøyd med avgjørelsen. Avgjørelsen i Vederlagsnemnda onsdag markerer slutten på en langvarig strid mellom Kopinor og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) om kopieringsavtalen for skoler og kommuner. Organisasjonene klarte ikke å bli enige om en ny fireårsavtale da partene forhandlet i 2005/2006 og det førte i fjor vinter til kopieringsstans i fire måneder.

I april 2005 avtalte partene at uløste spørsmål skulle avgjøres i Vederlagsnemnda, der saken ble behandlet i slutten av januar. Partene ble da enige om en rekke forhold og inngikk et forlik, men fortsatt var man uenig om i hvilken grad det skulle betales for utskrifter fra internett og hva prisen eventuelt skulle være.

Samme pris


Men nå har altså nemnda avgjort at prisen for internettutskrifter skal være 34,9 øre i 2006, med indeksregulering for den resterende avtaleperioden, som er ut 2009. Det er akkurat det samme som sideprisen for fotokopier. I det beregnede totalvolum av internettutskrifter skal det gjøres et fradrag for privat bruk, samtykke og makulatur for kommunale og fylkeskommunale skoler på 30 prosent. Fradraget for kommunal og fylkeskommunal administrasjon settes til 35 prosent. Både Kopinor og KS sier seg tilfredse med at saken er løst, «og ser fram til et konstruktivt samarbeid om nye utfordringer knyttet til blant annet digital utnyttelse av åndsverk».


– Vi er tilfreds med kjennelsen i nemnda, særlig at sideprisen for internettutskrifter blir den samme som for papirkopier, sier administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm.


– Både praktisk og prinsipielt hadde det vært vanskelig å leve med en avgjørelse der prisen ble lavere for internettutskrifter.


Når det gjelder det høyere fradraget for privat bruk sier Slettholm at det er noe Kopinor ser en viss rimelighet i.


Etterbetaling


Kopieringsstansen i 2006 førte til et inntektstap for Kopinor på mellom 30 og 35 millioner kroner, og dermed lavere vederlagsutbetalinger til rettighetshaverne. Men som følge av forliket blir det en viss etterbetaling for 2006. Konsumprisindeksreguleringen betyr også noen kroner.


– Det innebærer noen millioner som plaster på såret. Men det viktigste er uendret sidepris for hele perioden. For rettighetshaverne er dette godt nytt. Med en avtale i havn har man forutsigbare inntekter ut avtaleperioden, sier Slettholm.


Det er Journalisten som skriver dette her.