– Nøyaktig hva Den kulturelle skolesekken for videregående elever skal inneholde er ikke bestemt ennå, men vi har jo etter hvert god erfaring i dette arbeidet for de yngre elevene, så det blir jo å tilpasse dette for elevene i den videregående skole. Jeg synes det er flott at også disse elevene nå får dette tilbudet, sier Joril Christensen, medlem av Fylkesutvalget i Hordaland.

– Så det er ingen tanker om innhold?

– Vi vil stå relativt fritt, som vi har gjort det for de yngre elevene. Det er masse å ta av, så det vil ikke være problemer å få dette til, sier Christensen videre.Syv fylkeskommuner

Syv fylkeskommuner har fra og med neste skoleår fått ekstra midler til å delta i et pilotprosjekt. Foruten Sogn og Fjordane og Hordaland deltar Vest-Agder, Møre og Romsdal, Troms, Hedmark og Oppland.

Hordaland får 685.000 kroner og Sogn og Fjordane 500.000 kroner til dette pilotprosjektet. Til sammen økes bevilgningene til Den kulturelle skolesekken med ca. seks millioner kroner.

Nedfelt i Soria Moria

– Den kulturelle skolesekken underbygger våre demokratiske prinsipper ved å gi et profesjonelt kulturtilbud til barn og unge uavhengig av bakgrunn. Elever i den videregående skole er i en viktig fase i livet, og vi ønsker å gi også de litt eldre elevene tilbud om Den kulturelle skolesekken, sier kulturminister Trond Giske i en pressemelding.

Utvidelse av Den kulturelle skolesekken til også å gjelde den videregående skole er nedfelt i regjeringens Soria Moria-erklæring.
Det er Bergens Tidende som skriver dette.