Forlaget Damm søker etter personer som har en historie å fortelle, men som ikke er klar til å gi ut en hel bok ennå. Du kan sende inn alt fra dikt, sangtekster og tegneserier, til et lite utkast til en roman. Noe av det forlaget får tilsendt, blir samlet i en bok som skal gis ut til høsten. Den blir først i en rekke av flere bøker som årlig skal utgis ut under navnet «PILOT». Målet med serien er å lage et sted der folk kan få presentert tekstene sine for første gang.

Forlaget oppfordrer spesielt folk med utenlandsk bakgrunn til å sende inn tekster.
? Vi tror folk fra innvandrermiljøer kan ha erfaringer og historier som er annerledes enn det vi er vant til fra norsk litteratur, sier Thomas Lundbo til Klar Tale. Han er en av redaktørene for boka.

Fristen for å sende inn en tekst er 1. juni.
? Teksten må være på norsk, ellers er det ingen begrensninger. Men vi vil gjerne ha mange korte tekster i stedet for få lange. Da kan flest mulig få sin tekst med i boka, sier Thomas Lundbo.
Det er Klar Tale som skriver dette.