Førskolelærere som har hatt lyst til å ta i bruk bokserier i matematikk i sitt pedagogiske opplegg, har ikke hatt mye å velge blant. Men nå er en serie på 15 bøker gitt ut, og den har flere barnehager tatt i bruk allerede. Sandvik forlag i Bergen hadde som utgangspunkt at de ville produsere bøker som vekket barns interesse for matematikk i en tidlig fase.?Min første 1-2-3? er en unik bokserie for barn i alderen 3-7 år, og det er Elin Reikerås ved Universitetet i Stavanger som har hatt det faglige ansvaret for serien. Reikerås er førstelektor og har i over 15 år forsket på små barns matematiske utvikling.

Et marked i barnehagene

Først og fremst var serien beregnet på foreldre, men da den nye rammeplanen kom med tydeligere fokus på læring i barnehagen, skjønte de at det også fantes et marked blant barnehageansatte.

 

Per i dag er det mange barnehager som bruker bøkene i sitt pedagogiske opplegg. En kommune har kjøpt inn bøker til alle barnehagene sine.

 

– Det er tydelig at vi har dekket et behov med denne serien i barnehagene. Dette er nok en type bøker det kommer mye mer av. Fra før har vi også gitt ut en lesebokserie som er beregnet for barn i førskolealder og under. Den har også blitt veldig populær, og passer veldig inn i rammeplanenes fagområde som omhandler matematisk kompetanse, forteller Nina S. Bashforth i Sandvik forlag.

 

De 15 bøkene skal bidra til at barna får en bedre tall, rom- og mengdeforståelse. Det er de to gjennomgangsfigurene Diddi og Jesper som går igjen i bøkene. De to vennene blir kjent med Tellefanten og sammen med han drar de ut på talleventyr. Temaene som blir presentert i boka er alt fra tid, antall, symboler, klokke, størrelser, alder, mål og vekt. Serien har tidligere blitt lansert i Sverige og Finland og skal også ut på det tyske markedet.

 

– Vi tror det er viktig at barn får en naturlig interesse og nysgjerrighet for matematikk i en tidlig alder, sier Bashforth til Utdanning.

           

– Politisk trykk

Turi Pålerud, i avdeling for utdanningspolitikk i Utdanningsforbundet, tror det er sannsynlig at flere barnehager vil benytte seg av denne typen lærebøker i fremtiden.

 

– Dette skyldes at det politiske trykket mot barnehagen som skoleforberedelse er større enn det har vært tidligere. Dette trykket kommer fra politikere og barnehage/ skoleeiere. Det etableres en forståelse av at barnehagen har fått et nytt fag som heter matematikk. Dette er faktisk feil. Innholdet i det fagområdet som heter "antall, rom og form" var også til stede i den tidligere rammeplanen, men da under det naturfaglige området. Det er ingenting i den nye rammeplanen som bryter med læringsforståelsen i den tidligere planen, sier Pålerud.

 

Pålerud legger til at matematisk kunnskap er en del av den verden som omgir barn. Barnebøker som ”Geitekillingen som kunne telle til ti” og ”Den lille larven Aldrimett” er eksempler på kjente og kjære barnebøker som barn fanges av.

 

– Disse fortellingene overlever fordi de har litterære kvaliteter, ikke fordi de har til hensikt å lære barn noe. Det gjenstår å se hvilken kraft som ligger bak ”Min første 1-2-3” før man kan si noe om hvorvidt barn vil ha glede og nytte av det, avslutter Pålerud.

www.utdanning.ws som skriver dette.