Tidligere formann i ULF (NBU), Ebba Haslund, tildeles prisen Fritt Ords Honnør for et langt livs engasjement i litteraturens og ytringsfrihetens tjeneste. Ifølge Fritt Ord er prisen en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Honnøren tildeles når noen fortjener den, uten begrensninger i antall. Med honnøren følger en krystallvase og et pengebeløp på 50.000 kroner. Utdelingen finner sted mandag 14. mai.
Ebba Haslund var formann i Ungdomslitteraturens forfatterlag 1965-71. Hun var styremedlem i Norske Dramatikeres Forbund, styremedlem i Norsk PEN, og formann i Den norske Forfatterforening fra 1971 til 1975. Hun har dessuten engasjert seg for det norske riksmålet. Institusjonen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.

NBU gratulerer.