En bildebokutstilling ved 60 års-jubileet til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU).
Et jubileum er en god anledning til å se bakover og å se hvor vi står i dag. Utstillingen som blir vist her, er todelt nettopp med dette for øyet. Den viser et lite utvalg bildebøker som kom ut i perioden for NBUs virke fra 1947 til i dag. Vi har valgt å gjøre noen nedslag i årene 1947, -57, -67, -77, -87, -97, og fra vårt nye tusenår har vi tatt med et utvalg illustrasjoner fra Nasjonalbibliotekets innkjøpsordning for bokillustrasjon og annet illustrasjonsmateriale (NIBI) sitt innkjøp fra 2000 og framover.

I Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket, Arne Garborgs plass 4,


Utstillingen er åpen fra torsdag 27. september til fredag 5. oktober. 


Program ved åpningen torsdag 27.september kl. 13.00

 

Toril Bang Lancelot ønsker velkommen

 

Kari Sverdrup åpner utstillingen

 

Bente Bing Kleiva og Jens Kristensen orienterer

 

Bjørn Ousland snakker om å overføre ord til bilder

Utstillingen  er laget av Nettverket Ord & Bilde

og er støttet av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk kulturråd