Landets forfattere mener de tjener for lite når forlagene selger lydbøker. Derfor har Forfatterforeningen kjøpt rettighetene til å legge ut Tove Nilsens «Skyskraperengler» som lydfil på internett, skriver Dagbladet.

Dette gir forfatterne mer i royalty ettersom mesteparten av distribusjonskostnadene er luket vekk.

– Utgiversiden mener det er dyrt å gi ut lydbøker – også som lydfiler. Dermed får forfatterne lav royaltysats. Vi tror det er mulig å finne enkle distribusjons- og betalingsløsninger. Det vi gjør nå er et ledd i vårt forsøk på å tvinge utgiversiden på banen, sier leder i foreningen Anne Oterholm.

– Ikke lovhjemlet
I dag får forfatterne betalt for lydfiler som en del av lydbokavtalen, men Forfatterforeningen mener dette ikke er lovhjemlet. Avtalen ble skrevet på begynnelsen av 90-tallet, da det i følge Oterholm knapt nok var noen som hadde hørt om lydfiler.

Forfatterne ønsker en gjennomsnittlig betaling på 53 kroner for hver solgte lydfil, noe som er langt mer enn de får i dag.

– Partsinnlegg
Direktøren i Forleggerforeningen Christian Opsahl, som er forfatternes motpart i forhandlingene, mener utleggelsen av "Skyskraperengler" ikke sier noe om hvordan temaet skal løses i forhandlingene.

– Både forleggerne og forfatterne ønsker å ta lydfilene inn som en egen del av forhandlingene, men det de har lagt ut nå sier ingenting om hvordan dette skal løses i en forhandlingssituasjon. Dette oppfatter jeg som et partsinnlegg i forhandlingene, sier Opsahl til avisen.