Manuskripta kan sendast til:

Det Norske Samlaget
v/Kari Huus
Postboks 4672 Sofienberg, 0506 Oslo. Tlf. 22 70 78 00.
E-post: k.huus@samlaget.no (hugs namn, adresse og telefonnummer).